มุมมองท้ายเล่ม : บางแง่มุมของ “ความสามารถ ความเก่ง ความเด่น ที่สวนทาง” ในกลุ่มของเยาวชน

ขึ้นปีใหม่เริ่มศักราชใหม่ 2004 คงจะมีอะไรหลายอย่างใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งที่ตัวและโดยรอบตัวท่านผู้อ่านทุกท่าน และแน่นอนก็ขอให้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆ ตลอดศักราชใหม่นี้ครับ...