บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร์ จำกัด… รับสมัครงานด่วน

  บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครงานด่วน จำนวนหลายอัตรา (มีสวัสดิการ และประกันสังคม) คุณสมบัติดังนี้...

     Smile ช่างอิเล็คทรอนิคส์ หลายอัตรา

     Smileพนักงานขับรถส่งของ(มีใบขับขี่ สามารถออกต่างจังหวัดได้พิจารณาเป็นพิเศษ)

►    Smile พนักงานขับรถมอเตอร์ไซด์  (มีใบขับขี่)

     Smileเสมียน / พนักงานธุรการ (ใช้คอมพิวเตอร์ได้)

     Smileพนักงานขาย

หลักฐานที่ต้องนำมาในการสมัคร...

     1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมประวัติส่วนตัว หรือมาเขียนใบสมัครงานได้ที่บริษัทฯ

     2. เอกสารหลักฐานการศึกษา

     3. บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมนำรูปถ่ายมาด้วย

     สมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสาร พร้อมใบสมัครมาตามที่อยู่ : บริษัท เคซี มิวสิค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 735-737 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.02-621-0242-3, 02-621-1537แฟ็กซ์ ต่อ14